Statistik for kommunen :

Statistik Guldborgsund
Kortet ovenfor viser hvor personer tilmeldt i kommunen pendler fra og til. De grønne punkter er hjemmeadresser og de røde punkter er arbejdsadresser.
Følgende tal ligger til grundlag for beregningerne :

* Virkningsgraden af pendler.net er fastsat til 20%
* 40 "pendleruger" per år
* En gennemsnitsbil kører 11,83 km/liter (Vejdirektoratet 2000)
* Der udledes 2,3 kg CO2/liter brænstof
* Der skelnes ikke mellem benzin og diesel biler.
* Samfundsomkostning ved CO2 udledning : 0,3 kr/kg CO2 (Energistyrelsens afskæringspris)

I beregningerne er der ikke taget højde for forureningsomkostningerne fra : NOx, HC, CO, SO2 samt udledning af partikler. Derudover er der ikke taget højde for udgifter i forbindelse med vedligehold af vejnettet, støjomkostninger m.fl. 

Statistik pendlernet generelt :

Antal personer tilmeldt 15456  
Antal søgninger Mar måned: 10720  
     
Kommunes navn Guldborgsund  
Pendlere total i kommnen 185  
Pendlere per 1000 indbyggere 2.91  promille
Kommunens Placering 43 af 63  
AntalEmailUdsendt 633  
km/uge 2663  
tons CO2/år 27.2  
Estimeret besparelse tons CO2/år 5.4  
Pendlere til 37  
Pendlere fra 148  
Samfundsomkostning 31960.4 kr/år
Estimeret besparelse 6392.1 kr/år
Antal Søgninger Total *) Søgninger per måned siden 21 feb 2011
åååå-mm


Guldborgsund#2019-01=8
Guldborgsund#2019-02=215
Guldborgsund#2019-03=161
 
Søgninger total 384  
 

Forklaring : 

Match % : Det procentvise antal af de tilmeldte personer der har modtaget en eller flere match emails.
Match email : Når to profilers rute er sammenfaldende med mere end 90% af rutelængden udsendes der match emails til begge profiler. Det skal bemærkes at de almindelige kvartalsvise emails ikke tælles med i "match" emails.

*) Denne rubrik tjener det formål at kommunen har mulighed for at se hvor godt en lokal reklamekampagne har virket. Jo højere antallet af søgninger er jo flere besøg fra den pågældende kommune har pendlernet.dk haft.  

 

All material, design and content are copyright by Pendlernet.dk. 1997-2019 info@pendlernet.dk