Statistik for kommunen :

Statistik Guldborgsund
Kortet ovenfor viser hvor personer tilmeldt i kommunen pendler fra og til. De grønne punkter er hjemmeadresser og de røde punkter er arbejdsadresser.
Følgende tal ligger til grundlag for beregningerne :

* Virkningsgraden af pendler.net er fastsat til 20%
* 40 "pendleruger" per år
* En gennemsnitsbil kører 11,83 km/liter (Vejdirektoratet 2000)
* Der udledes 2,3 kg CO2/liter brænstof
* Der skelnes ikke mellem benzin og diesel biler.
* Samfundsomkostning ved CO2 udledning : 0,3 kr/kg CO2 (Energistyrelsens afskæringspris)

I beregningerne er der ikke taget højde for forureningsomkostningerne fra : NOx, HC, CO, SO2 samt udledning af partikler. Derudover er der ikke taget højde for udgifter i forbindelse med vedligehold af vejnettet, støjomkostninger m.fl. 

Statistik pendlernet generelt :

Antal personer tilmeldt 15284  
Antal søgninger Dec måned: 38237  
     
Kommunes navn Guldborgsund  
Pendlere total i kommnen 185  
Pendlere per 1000 indbyggere 2.91  promille
Kommunens Placering 43 af 63  
AntalEmailUdsendt 633  
km/uge 2663  
tons CO2/år 27.2  
Estimeret besparelse tons CO2/år 5.4  
Pendlere til 37  
Pendlere fra 148  
Samfundsomkostning 31960.4 kr/år
Estimeret besparelse 6392.1 kr/år
Antal Søgninger Total *) Søgninger per måned siden 21 feb 2011
åååå-mm


Guldborgsund#2011-02=10
Guldborgsund#2011-03=62
Guldborgsund#2011-04=84
Guldborgsund#2011-05=42
Guldborgsund#2011-06=43
Guldborgsund#2011-07=52
Guldborgsund#2011-08=82
Guldborgsund#2011-09=58
Guldborgsund#2011-10=63
Guldborgsund#2011-11=58
Guldborgsund#2011-12=48
Guldborgsund#2012-01=49
Guldborgsund#2012-02=47
Guldborgsund#2012-03=51
Guldborgsund#2012-04=41
Guldborgsund#2012-05=45
Guldborgsund#2012-06=49
Guldborgsund#2012-07=51
Guldborgsund#2012-08=53
Guldborgsund#2012-09=49
Guldborgsund#2012-10=67
Guldborgsund#2012-11=57
Guldborgsund#2012-12=27
Guldborgsund#2013-01=89
Guldborgsund#2013-02=63
Guldborgsund#2013-03=114
Guldborgsund#2013-04=31
Guldborgsund#2013-05=10
Guldborgsund#2013-06=357
Guldborgsund#2013-07=388
Guldborgsund#2013-08=289
Guldborgsund#2013-09=171
Guldborgsund#2013-10=212
Guldborgsund#2013-11=461
Guldborgsund#2013-12=257
Guldborgsund#2014-01=342
Guldborgsund#2014-02=219
Guldborgsund#2014-03=312
Guldborgsund#2014-04=436
Guldborgsund#2014-05=280
Guldborgsund#2014-06=149
Guldborgsund#2014-07=193
Guldborgsund#2014-08=256
Guldborgsund#2014-09=133
Guldborgsund#2014-10=299
Guldborgsund#2014-11=148
Guldborgsund#2014-12=157
Guldborgsund#2015-01=151
Guldborgsund#2015-02=107
Guldborgsund#2015-03=168
Guldborgsund#2015-04=280
Guldborgsund#2015-05=325
Guldborgsund#2015-06=168
Guldborgsund#2015-07=182
Guldborgsund#2015-08=179
Guldborgsund#2015-09=87
Guldborgsund#2015-10=150
Guldborgsund#2015-11=362
Guldborgsund#2015-12=61
Guldborgsund#2016-01=254
Guldborgsund#2016-02=161
Guldborgsund#2016-03=256
Guldborgsund#2016-04=77
Guldborgsund#2016-05=276
Guldborgsund#2016-06=64
Guldborgsund#2016-07=125
Guldborgsund#2016-08=176
Guldborgsund#2016-09=61
Guldborgsund#2016-10=74
Guldborgsund#2016-11=117
Guldborgsund#2016-12=88
Guldborgsund#2017-01=227
Guldborgsund#2017-02=205
Guldborgsund#2017-03=68
Guldborgsund#2017-04=97
Guldborgsund#2017-05=67
Guldborgsund#2017-06=117
Guldborgsund#2017-07=121
Guldborgsund#2017-08=114
Guldborgsund#2017-09=86
Guldborgsund#2017-10=182
Guldborgsund#2017-11=37
Guldborgsund#2017-12=38
Guldborgsund#2018-01=108
Guldborgsund#2018-02=140
Guldborgsund#2018-03=58
Guldborgsund#2018-04=139
Guldborgsund#2018-05=77
Guldborgsund#2018-06=27
Guldborgsund#2018-07=80
Guldborgsund#2018-08=132
Guldborgsund#2018-09=101
Guldborgsund#2018-10=105
Guldborgsund#2018-11=110
Guldborgsund#2018-12=7
 
Søgninger total 12946  
 

Forklaring : 

Match % : Det procentvise antal af de tilmeldte personer der har modtaget en eller flere match emails.
Match email : Når to profilers rute er sammenfaldende med mere end 90% af rutelængden udsendes der match emails til begge profiler. Det skal bemærkes at de almindelige kvartalsvise emails ikke tælles med i "match" emails.

*) Denne rubrik tjener det formål at kommunen har mulighed for at se hvor godt en lokal reklamekampagne har virket. Jo højere antallet af søgninger er jo flere besøg fra den pågældende kommune har pendlernet.dk haft.  

 

All material, design and content are copyright by Pendlernet.dk. 1997-2018 info@pendlernet.dk