Vidste du at:


  1. På et år kører de ca. 9000 tilmeldte personer ca. 200.000.000 km. hvilket modsvarer et udslip af CO2 på ca. 35000 tons. I alt er det lidt over 0.5% af den samlede transport i personbil i Danmark.
  2. Pendlernet har modtaget positiv feedback fra over 1600 brugere der har fundet en pendlerpartner netop her.
  3. 66% af alle siddepladserne i bilerne er tomme, det er dyrt for bil-ejeren for samfundet og for miljøet.
  4. Et kg. CO2 udledt til atmosfæren koster samfundet ca. 0,3 kr. (Energistyrelsens afskæringspris) - ingen ved hvad det koster miljøet.
  5. Det koster samfundet ca. 0.8 kr. hver gang du tilbagelægger 1 km. i din bil

Miljø og CO2

Er du en typisk pendler ?


En gennemsnitlig person der er tilmeldt i pendlernet.dk kører dagligt ca. 90 km. i bil. Det er vores erfaring gennem 15 år at det er dem der har langt mellem hjem og arbejde der finder sammen flere i bilerne. Ofter danner pendlerne små mini pendlerklubber med 3-5 medlemmer hvor de skiftes til at køre og være passagerer.
Naturligvis er det interessant med betalingen og vi modtager derfor ofte spørgsmålet "Hvor meget skal man betale ?" eller "Hvor meget kan jeg tillade mig at tage for samkørsel i min bil ?". Beslutningen er naturligvis op til de personer der deltager i samkørselsordningen, men vi har ofte set priser på mellem 0.4 og 1.0 kr/km. Ofte er det dog så heldigt at begge i en samkørselsordning har bil og derfor blot skiftes til at være chaffør.

100.000 danskere har prøvet pendlernet.dk


Siden starten i 1997 har flere end 100.000 danskere prøvet pendlernet.dk og vi har netop nu ca. 10.000 aktive profiler. Opret en profil i dag, måske kan du allerede i morgen begynde at spare på transporten.

Dyr transport


Har du f.eks. 27 km. til arbejde synes det måske ikke af så meget, men det bliver hurtigt til 11.000 km/år og i en gennemsnitlig bil koster det næsten 10.000 kr alene i brændstof. Når du søger i pendlernet.dk kan du under detaljerne på hver enkelt profil se hvor meget CO2 der udledes hvert på for hver enkelt bil, samt et estimat over hvor mange penge der kan spares ved at indgå i en samkørselsordning med den enkelte person. Når du begynder med samkørsel så vil du ofte få et nyt transportmønster fordi din pendler-rute aldrig helt vil match ruten på din chaffør eller passager, det giver dig en mulighed for at få luftet cyklen og dermed kombinere træning med transport.

5.000.000 km/uge


Pendlerne i pendlernet.dk kører langt hver uge, faktisk over 100 gange rundt om ækvator hver uge. Det koster dyrt i råolie og giver naturligvis en CO2forurening.

Din kommune


En lang række kommuner samarbejder med pendlernet.dk om at udbrede kendkabet til samkørsel. Se om din kommune også deltager, under punktet 'Din Kommune' i menubjælken. Hvis du kontakter kommunen og beder dem slag et slag for samkørsel, så vil du ofte se at de tager opgaven ganske seriøst og starter en lokal kampagne der bringer flere pendlere sammen via pendlernet.dk. F.eks. har Billund kommune i årevis haft landets højeste tilmeldingsprocent. Hvia alle kommuner i Danmark havde ligeså mange personer tilmeldt som Billund kommune så havde pendlernet.dk langt over 250.000 aktive brugere og vi ville alle gavne af mindre trafik på vejene og en renere natur.

15 gode råd


Før du kaster dig ud i samkørsel, så læs vores guide, 10 gode råd, om hvordan du bedst får success med samkørsel. Når du begynder at køre i bil med andre personer, så melder der sig naturligt en række spørgsmål om hvem der gør hvad og hvornår. Det er naturligvis ikke nogen selvfølge at en samkørselsordning kommer til at fungere blot fordi to personer med samme kørselsbehov finder hinanden via pendlerdatabasen. Hvis du finder en samkørselspartner gennem pendlernet.dk kan det derfor være en god ide at få klarhed omkring nogle af følgende punkter.:

1. Aftal om der må ryges, drikkes, spises, høres radio/CD, læses avis samt om andre aktiviteter er tilladt under kørslen.
2. Øknomisk kompensation, personerne der deltager i samkørslen skal enes om de økonomiske forhold under kørslen. Skal der eksempelvis betales per dag eller per km. eller skal det tilstræbes at begge parter kører lige meget ? Find en fornuftig pris som hverken tilgodeser den ene eller den anden part.
3. Det er vigtigt at blive enige om en daglig rute samt en præcis tidsplan. Ligeledes skal det aftales om små stop hos købmand, postkontor, børnehave m.m. er tilladt.
4. Hvis der er mere end 2 personer i bilen skal personerne blive enige om i hvilken rækkefølge disse skal samles op (såvel morgen som aften).
5. Hav klarhed for hvem der er ansvarlig for hvad.
6. Det kan være en god ide at have en 'nødplan' for hvad der sker når samkørslen ikke kan fungere et stykke tid (dag/dage/uger...). Ligeledes hvad der sker hvis bilen går i stykker eller man bliver forsinket.
7. Det er vigtigt at aftale et opsamlingsted hvis dette ikke er ved hjemmet samt hvor længe man venter på den anden person på det aftalte opsamlignsplads hvis denne er forsinket (2 minutter er standard).
8. Udveksling af adresser, telefonnummer (hjem arbejde) samt evt. mobil telefonnummer. Samt at den anden person skal have besked hvis 'planen' ændres.
9. Det er en god ide at være fleksibel.
10. Aftal om benzin m.m. skal være påfyldt eller om turen går via benzinstationen når I kører sammen.
11. Aftal hvor tit skal der køres sammen, det er en god ide at ligge ud med samkørsel blot en dag om ugen.
12. Aftal at I mødes før i begynder samkørslen, det er vigtigt at i kan sammen.
13. Evaluering : Aftal at I snakker sammen om hvordan det går efter en periode på et par uger. Hvis det skal fungere kan det ikke nytte at brænde inde med noget.
14. Påtal den andens kørsel hvis denne er for langsom, for hurtig eller ikke ansvarlig nok.
15. Bliv enige om det er i orden at medpendlere deltager i flere samkørselsordninger og hvordan dette kan bringes til at fungere. Når en person pendler på en af de typiske pendlerstrækninger mellem de større byer (f.eks. Aalborg til Århus) så sker det ofte at det er muligt at få et lift på turen ud med en bil og et lift hjemturen på en anden bil. til at fungere.

Drivhusgasser of Forurening.


Atmosfærens stigende niveau af drivhusgassen kuldioxid er vores fælles problem. Det går rigtigt stærkt i øjeblikket. Faktisk har udledningen aldrig været højere på globalt plan.

www.trillionthtonne.org : Så hurtigt går det !

www.co2now.org :  Se niveauet.